Contact:

CBS De Wynroas

Voorweg 23

9113 PA Wouterswoude

(0511) 421013

Kanjerschool

In alle leerjaren is er steeds meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

Wij gebruiken hiervoor de Kanjertraining. Pesten komt helaas overal, dus ook op scholen, voor. Pesten gebeurt vaak op momenten buiten het gezichtsveld van de leerkrachten en ouders/verzorgers, bijvoorbeeld tijdens het naar huis gaan of even een opmerking in de gang, vaak als iemand afwijkt van de “norm”. Op onze school proberen wij het pesten serieus aandacht te geven door ons pestprotocol (zie bijlage 2), groepsafspraken en schoolafspraken.

 

 

Sinds schooljaar 2016-2017 mag de Wynroas zich "Kanjerschool" noemen daar alle leerkrachten de benodigde licenties bezitten om de Kanjerlessen te mogen geven.

Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen we u graag naar de informatiefolder hieronder:

 

 

Drieklapper_KT_poster1.pdf