Contact:

CBS De Wynroas

Voorweg 23

9113 PA Wouterswoude

(0511) 421013

Re√ľnie 100 jaar Wynroas

 

 

100 jaar Wynroas in Wâlterswâld,
 
Op 10 mei 2014 wordt  stil gestaan bij het 100- jarige jubileum van de Christelijke basisschool “de Wynroas” in Wouterswoude. In die 100 jaar is er veel gebeurd en zijn er dus ook veel herinneringen op te halen. Samen met oud-leerlingen en belangstellenden hopen we dit bijzondere jubileum te mogen vieren. Het programma ziet er in het kort als volgt uit: inloop tussen 13.00 en 13.30 uur in dorpshuis de “Nije warf”, aan de Foarwei 31 in Wâlterswâld. De gasten worden daar gastvrij onthaald met een heerlijk kopje thee of koffie en iets lekkers daarbij.
De reünie wordt officieel geopend door de algemeen directeur van PCBO Dantumadiel, dhr. K. Fokkinga. Vervolgens is er gelegenheid om de school aan de Foarwei 23 te bezichtigen. Ook ligt er lesmateriaal dat de afgelopen eeuw  is gebruikt en willen we zoveel mogelijk fotomateriaal uit de afgelopen 100 jaar aan onze gasten tonen. Ook zullen er filmbeelden worden vertoond, voor zover deze voorhanden zijn.  Om veel materiaal te kunnen laten zien hebben we ieders hulp nodig. Daarom de oproep: als u foto’s film of ander materiaal heeft dan zou het mooi zijn dat ook anderen daarvan kunnen meegenieten. U kunt uw digitale (evt ingescande) foto’s (. JPG formaat) sturen naar wynroas100@hotmail.nl  Ook belevenissen, anekdotes en sterke verhalen van vroeger zijn meer dan welkom. Als er voldoende materiaal is dan willen we een soort herdenkingsboekje maken waarin de mooiste verhalen en foto’s worden gebundeld.
’s Middags zullen ook de Gereformeerde kerk aan de Foarwei 29 en de Geref. Kerk vrijgemaakt aan de Tsjerkeloane  12 in Wâlterswâld voor een bezichtiging zijn geopend.Rond 17.00 uur is het reünieprogramma ten einde. Desgewenst kunnen onze gasten intekenen voor een aansluitend buffet in de “Nije Warf”. Dit buffet opent om 17.30 uur en kan doorgang vinden wanneer hiervoor 20 of meer aanmeldingen zijn.De kosten voor alleen bezichtiging, koffie/ thee met oranjekoek en een herinneringsboekje bedragen €7,50. Voor het buffet wordt €20- extra in rekening gebracht.
Aanmelding voor de reünie kan tot en met 31 januari 2014. U kunt zich in principe alleen digitaal aanmelden. De aanmelding kan worden gedaan op de site: http://tiny.cc/wynroas100 
Op de aanmeldingssite kunt u naast uw naw-gegevens ook aangeven of u van het buffet gebruik wilt maken, of u een dieet volgt, enzovoort.
Zodra uw bijdrage binnen is op bankrek. NL75 RABO 0123674093 ten name van M. Boersma-van der Laan, is de  aanmelding afgerond. Mocht u geen computer hebben dan verzoeken wij u om iemand de aanmelding voor u te laten doen, waarbij we er van uitgaan dat dit ook uw contactpersoon zal zijn als er nadere mededelingen naar u moeten worden gestuurd.
 
We hopen u en vele anderen te mogen begroeten op 10 mei 2014, daarom het verzoek om zoveel mogelijk (oud) leerlingen en medewerkers, bestuursleden, enz. hiervan op de hoogte te stellen.
Eventuele vragen? U kunt ze mailen naar:  wynroas100@hotmail.nl . U kunt ze ook telefonisch stellen aan dhr W. vd Zwaag, 0511-421982.
 
Kent u mensen die vroeger ook op onze school hebben gezeten (of gewerkt)? Nodig ook hen uit!  Hopelijk heeft u er, net als wij, zin in! We hopen 10 mei a.s. u, veel andere oud leerlingen en belangstellenden te kunnen verwelkomen!
De Reüniecommissie:  Wietze vd Zwaag, Joukje Hamersma, Minke Boersma en Jan Fokkens.